Nominácia-Turnaj v Korni 21.12.2013

05.12.2013 19:23

Nominacia na turnaj do Korne 21.12.2013
Červeň Jakub,
Červeň Tomáš,
Červeňová Patrícia,
Červeňova Daša,
Červeň Adam,
Červeň Matej,
Mastráková Lucia,
Ončák Matúš,
Jurovčík Tomáš,
Kytaš Adrián,
Harezník Roman,
Holubčík Patrik,
Harezník Juraj,
Pillar Jakub,
Macek Jakub,
Bolek Martin,
Želonka Miroslav,

Späť